Telefon kontaktowy: 87 427 32 52 wew. 138

Rejestracja osobista, telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.
Wybór lekarza może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego.  W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
● poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
● poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
● świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
● poradę patronażową,
● świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
● badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
● szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarza/Pielęgniarki/Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zapraszamy do galerii zdjęć

  • 1
  • 2
  • 3

Mapa