Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo
NIP 8451810277, REGON 519461110

przetarg nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Węgorzewie

na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

Dodano dnia 20-10-2018

 1. SIWZ (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane (pdf)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Scenariusz prezentacyjny (pdf)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (pdf)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ (pdf)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (pdf)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (pdf)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach (pdf)
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa (pdf)
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy (pdf)
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz wniesionego wadium (pdf)
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (pdf)
 14. Załącznik nr 13 część A do SIWZ - Wykaz Dokumentacji (pdf)
 15. Załącznik nr 13 czesc B do SIWZ - Wzory Dokumentów (pdf)

 

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym EU (pdf)

Informacja o ogłoszeniu baza konkurencyjności fundusze europejskie (pdf)

 

Dodano dnia 24-10-2018

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym EU - sprostowanie 1 (dodano informacje o wadium) (pdf)

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym EU - sprostowanie 2 (skorygowano informacje dot. kryterium jakości) (pdf)

 

Dodano dnia 31-10-2018 aktualne załączniki

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - poprawiony (pdf)
 2. Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy - poprawiony (pdf)

 

odwołanie_KIO_Atende Medica-MCZSP w Węgorzewie PZOZ_29-10-2018_FAX (pdf)

 

Dodano dnia 06-11-2018

MCZ Węgorzewo odpowiedź na odwołanie (pdf)

MCZ Odpis KRS 0000119248 (pdf)

 

Dodano dnia 08-11-2018

pytania z dnia 24.10.2018 (pdf)

pytania z dnia 29.10.2018 (pdf)

 

Dodano dnia 15-11-2018  Zmiany w dokumentacji po odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej

 1. SIWZ po zmianach (pdf)
 2. Załacznik nr 1 do SIWZ Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach (pdf)
 3. załacznik nr 2 do siwz wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane po zmianach (pdf)
 4. Załacznik nr 3 do SIWZ Scenariusz prezentacyjny po zmianach (pdf)

 

Dodano dnia 15-11-2018

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2018r. (pdf)

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.11.2018r. (pdf)

Odpowiedzi na pytania (NR2) z dnia 07.11.2018r. (pdf)

 

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 10:30

 

Dodano dnia 16-11-2018

Załącznik nr 14 Oferta na wykonanie integracji systemu Simple.erp z systemem HIS (pdf)

 

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o kolejnym wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 10 grudnia 2018 r. do godziny 10:30

 

Dodano dnia 24-11-2018

SIWZ (aktualizacja 20181124) (pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach (aktualizacja 20181124) (pdf)

 

Dodano dnia 03-12-2018

odpowiedzi na pytania z dnia 14-11-2018 (pdf)

odpowiedzi na pytania z dnia 29-11-2018 (pdf)

 

Dodano dnia 10-12-2018

informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

Dodano dnia 19-12-2018

unieważnienie postępowania MCZ/PNc/1/2018 (pdf)

 

Data wpłynięcia: 24-12-2018

odwołanie Simple s.a. do KIO (pdf)

 

Dodano dnia 08-01-2019

odpowiedź do KIO z dnia 08.01.2019 (pdf)

MCZ_Odpis_KRS_0000119248 (pdf)

 

Dodano dnia 10-01-2019

Mazurskie Centrum Zdrowia - uwzględnienie odwołania (pdf)

 

Dodano dnia 11-03-2019

wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Węgorzewie (pdf)

 

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zapraszamy do galerii zdjęć

 • 1
 • 2
 • 3

Mapa