OGŁOSZENIA

Ogłoszenia OGŁOSZENIE! Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ poszukujekandydatów na stanowisko opiekuna medycznego. Kandydat powinien spełniać następujące warunki: być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy...

Terminy akcji poboru krwi w 2017r

OGŁOSZENIE Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ogłasza terminy akcji poboru krwiw 2017r. MIEJSCE I GODZINA: Komenda Straży Pożarnej w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 10 w godz. 8.00 – 11.00 TERMINY POBORU KRWI: 25...
Skip to content