Szpital Powiatowy w Wegorzewie jest w trakcie finalizacji Projektu Unijnego dotyczącego cyfryzacji Szpitala. Projekt nosi nazwę „Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie.”. Rozbudowała się część teleinformatyczna w szpitalu m.in. dostęp do internetu WiFi dla Pacjentów przebywających na oddziałach Naszej Placówki. Na parterze Szpitala znajduje się Kiosk Multimedialny z którego m. in. możemy skorzystać z e-usług wdrożonych w Naszym Szpitalu, zachęcamy do korzystania.

Całkowita wartość projektu wyniesie 487 080 PLN z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 418 018 PLN.
Częściowa cyfryzacja nie oznacza zakończenia naszych działań w celu unowocześniania Naszego Szpitala. Bedziemy dążyć do kolejnych działań w celu rozbudowy Palcówki przede wszystkim pod kontem medycznym!

Skip to content