Izba przyjęć

Telefon kontaktowy: 87 427 32 52 wew. 112

Izba Przyjęć jest centralnym punktem szpitala i ściśle współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi oraz innymi komórkami świadczącymi usługi na rzecz pacjenta.

W Izbie Przyjęć udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia zdrowia i życia. Izba Przyjęć wyposażona jest w środki łączności wewnętrznej oraz w środki łączności z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Doświadczona kadra medyczna zapewnia pomoc pacjentom przybywającym do szpitala. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym skuteczną pomoc medyczną i ratującym życie.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza
  • przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

 

DO ZADAŃ IZBY PRZYJĘĆ NALEŻY:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
  • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej
Skip to content