Ogłoszenie nr 642445-N-2018 z dnia 2018-10-31
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa łóżek szpitalnych, mebli medycznych i niemedycznych i urządzeń medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

dodano dnia 31-10-2018r.

  1. Ogłoszenie nr 642445 (pdf)
  2. Oświadczenia w formie edytowalnej (doc)
  3. SIWZ 2018 wraz z oświadczeniami (pdf)

 dodano dnia 05-11-2018r.

Pytania i odpowiedzi (pdf)

 dodano dnia 08-11-2018r.

Pytania i odpowiedzi (pdf)

Pytania i odpowiedzi 1 (pdf)

 

dodano dnia 09-11-2018r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

dodano dnia 15-11-2018r.

informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty (pdf)

porównanie ofert- zadanie 2 (pdf)

Skip to content