Polska-Węgorzewo: Ogłoszenie nr 548010-N-2020 z dnia 08.06.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, grupy:
Grupa IV- Rękawice lateksowe i polietylenowe (poz.1-11)
Grupa VII- Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do terapii żylnej (poz. 1-6)
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia „typu…” lub wskazano nazwę własną produktu, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – o tych samych lub lepszych parametrach od wymaganych przez zamawiającego. Parametry zamawianych produktów określono w formularzach cenowych – zał. Nr 1 do SIWZ. Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu.
Szczegółowy opis sprzętu medycznego poszczególnych grup podany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy na wybraną grupę/ grupy bądź pozycję/ pozycje (dotyczy grupy 3) należy dołączyć do oferty.

 

 

dodano dnia: 08-06-2020

 

  1. Ogłoszenie nr 548010 (pdf)
  2. SIWZ 2020 wraz z oświadczeniami (pdf)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ (xls)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

dodano dnia: 10-06-2020

pytania i odpowiedzi 1 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 2 (pdf)

dodano dnia 15-06-2020

informacja z otwarcia ofert MCZPNsm2020II (pdf)

dodano dnia 22-06-2020

zawiadomienie o wyborze ofert MCZPNsm2020II (pdf)

 

Skip to content