Polska-Węgorzewo: Ogłoszenie nr 762804-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, grupy:
Grupa I- Igły i strzykawki jednorazowego użytku LUER-L – (poz.1-17)
Grupa II- Kaniule jednorazowego użytku LUER-L- (poz.1-7)
Grupa III- Cewniki, przyrządy medyczne, pojemniki i inny sprzęt- (poz.1-100)
Grupa IV- Rękawice lateksowe i polietylenowe (poz.1-11)
Grupa V- materiały RTG (poz. 1-3)
Grupa VI- Zamknięty system do pobierania krwi j. użytku (poz.1-14)
Grupa VII- Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do terapii żylnej (poz. 1-6)

 

dodano dnia: 29-12-2020

 

  1. Ogłoszenie nr 762804 (pdf)
  2. SIWZ 2020 wraz z oświadczeniami (pdf)
  3. załączniki w formie edytowalnej (doc)
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ (xls)

 

dodano dnia: 30-12-2020

Pytania i odpowiedzi 1 (pdf)

dodano dnia: 05-01-2021

Pytania i odpowiedzi 2 (pdf)

poprawiony wzór umowy- załącznik nr 5 (doc)

poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ (xls)

Pytania i odpowiedzi 3(pdf)

zmodyfikowany SIWZ 2020(pdf)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 762804-N-2020 (pdf)

 

dodano dnia: 07-01-2021

Pytania i odpowiedzi 4 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 5 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 6 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 7 (pdf)

 

dodano dnia: 08-01-2021

Pytania i odpowiedzi 8 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 9 (pdf)

 

dodano dnia: 15-01-2021

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

dodano dnia: 26-01-2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Grupa III- przyznana punktacja (xls)

 

 

 

Skip to content