Ogłoszenie nr 581825-N-2017 z dnia 2017-09-01
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
Sukcesywne dostawy miału węglowego stosownie do potrzeb zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

dodano dnia 01-09-2017

Ogłoszenie nr 581825-N-2017 (pdf)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy miału węglowego z załącznikami (pdf)

załączniki do SIWZ wersja edytowalna (doc)

 

 dodano dnia 05-09-2017

Pytania i odpowiedzi przetarg nieograniczony na dostawy miału węglowego (jpg)

 

 dodano dnia 11-09-2017

otwarcie ofert (pdf)

unieważnienie postępowania (pdf)

Skip to content