W dniu 6 grudnia 2017 roku w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Jest to kolejne miejsce, w którym pacjenci uzyskują pomoc w powrocie do sprawności i poprawie jakości życia.

Na potrzeby uruchomienia oddziału zaadaptowano pomieszczenia po byłym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym mieszczącym się na III piętrze budynku Szpitala.

Inwestycję rozpoczęliśmy w 2015 roku od przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń oddziału sfinansowanej w 50% ze środków PFRON (139 tys. zł.) oraz dotacji organu założycielskiego szpitala w wysokości 100 tys. zł. Od momentu wyremontowania oddziału szpital starał się o kontrakt z NFZ, co stało się możliwe dopiero w 2017 roku.

Dzięki darczyńcom Państwu Jolancie i Dariuszowi Grabikowskim oddział został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny
o łącznej wartości 45 tys. złotych. Bardzo duże wsparcie w zakupie profesjonalnych łóżek szpitalnych i defibrylatora klinicznego szpital otrzymał od organu założycielskiego, Miasta i Gminy Węgorzewa oraz ościennych gmin Pozezdrza i Buder w wysokości
113 tys. zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Halina Faj, Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk oraz Dariusz Grabikowski.

W tym podniosłym momencie towarzyszyło nam wielu znamienitych Gości i Przyjaciół Szpitala – Tadeusz Ciborski, płk dypl. Jacek Wera, Dorota Andrulonis oraz radni powiatu węgorzewskiego, gmin Węgorzewa, Pozezdrza i Buder.

Oddział poświęcił zaprzyjaźniony ksiądz Rafał Chwałkowski, który przekazał na ręce Dyrekcji Szpitala pamiątkę z wizerunkiem
św. Rafała Archanioła.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w ramach udzielania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych umożliwi pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi poprawę jakości codziennego życia. Głównym celem wykwalifikowanej kadry oddziału jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby sprawności i samodzielności.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej jest nowoczesnym oddziałem piętnasto łóżkowym z salami jedno-, dwu-, cztero-osobowymi oraz własną salą gimnastyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt.

Skip to content