ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
Prezydent RP http://www.prezydent.pl
Ministerstwo Zdrowia – http://www.mz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia – http://www.nfz.gov.pl
Warmińsko – Mazurski Oddział NFZ – http://www.nfz-olsztyn.pl
Państwowa Inspekcja Pracy – http://www.pip.gov.pl
Informacja Europejska – http://www.okn.edu.pl
Naczelna Izba Lekarska – http://www.nil.org.pl
Urząd Miejski w Węgorzewie – http://gmina.wegorzewo.sisco.info
Starostwo Powiatowe – http://www.powiatwegorzewski.pl/bip.php?stat=1

PRZYJAZNE LINKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – http://www.izbapiel.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połoznych w Olsztynie – http://www.oipip.olsztyn.pl
Portal Pielęgniarek i Położnych – http://www.pielegniarki.info.pl/
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – http://www.ptp.na1.pl
Polskie Towarzystwo Położnych – http://www.zgptpol.am.lublin.pl
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – http://www.ckppip.edu.pl

REGIONALNE
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie – http://bip.visacom.pl/psse_wegorzewo
Gazeta Olsztyńska – http://gazetaolsztynska.pl
Węgorzewo – http://www.wegorzewo.pl

Skip to content