Konkursy ofert 2024

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 10-01-2024

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w ramach zespołu „P” w składzie 2 i 3 osobowym.

 1. Pielęgniarka i Ratownik Medyczny systemu ratownictwa medycznego – kierownik zespołu ratownictwa medycznego,
 2. Pielęgniarka i Ratownik Medyczny systemu ratownictwa medycznego,
 3. Ratownika Medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
Oferty należy składać do dnia: 17.01.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

 

dodano dnia 10-01-2024

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Specjalistycznej opieki lekarskiej na oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 2. Koordynowanie oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 3. Świadczenie usług zdrowotnych w ramach pracowni RTG i USG,
 4. Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w Poradni Kardiologicznej,
 5. Świadczenia usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista chorób wewnętrznych – Koordynator oddziału,
 6. Świadczenia usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista chorób wewnętrznych.
Oferty należy składać do dnia: 17.01.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

 

 

 

 

 

Konkursy ofert 2023

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 11-12-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 2. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista chorób wewnętrznych Koordynator oddziału,
 3. Świadczenia usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
 4. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista neurolog,
 5. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista endokrynolog,
 6. Świadczenie usług medycznych w zakresie: mgr fizjoterapii, fizjoterapii,
 7. Świadczenie usług psychologicznych.
Oferty należy składać do dnia: 18.12.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 27-11-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych (RTG) wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań
Oferty należy składać do dnia: 08.12.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 07-08-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ogólnoszpitalnych w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy,
 2. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
 4. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista neurolog,
 5. Świadczenie usług medycznych w zakresie: lekarz specjalista endokrynolog,
 6. Świadczenie usług medycznych w zakresie: mgr fizjoterapii, fizjoterapii
Oferty należy składać do dnia: 23.08.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 19-05-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ogólnoszpitalnych w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy,
 2. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziale wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
 3. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
Oferty należy składać do dnia: 25.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 18-04-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziale wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ogólnoszpitalnych w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy,
3. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
4. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: Rehabilitacja neurologiczna oraz Rehabilitacja dzienna

Oferty należy składać do dnia: 24.04.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 15-03-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziale wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ogólnoszpitalnych w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy,
3. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
4. Świadczenie usług w zakresie konsultacji neurologicznych,
5. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: Rehabilitacja neurologiczna oraz Rehabilitacja dzienna

Oferty należy składać do dnia: 22.03.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 15-02-2023

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć)
2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ogólnoszpitalnych w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy
3. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. Świadczenie usług pielęgniarskich

Oferty należy składać do dnia: 21.02.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

 

 

 

 

 

Konkursy ofert 2022

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 13-12-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 1. Koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych
 2. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć)
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy
 4. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej
 5. Świadczenie usług psychologicznych
 6. Świadczenie usług neurologopedycznych
Oferty należy składać do dnia: 21.12.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 17-11-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 1. Koordynowanie oddziałem chorób wewnętrznych
 2. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy;
 4. Świadczenie usług pielęgniarskich
Oferty należy składać do dnia: 22.11.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 08-11-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Oferty należy składać do dnia: 09.11.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 13-10-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
 2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy;
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
 4. Świadczenie usług pielęgniarskich
 5. Świadczenie usług fizjoterapeutycznych
Oferty należy składać do dnia: 18.10.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

dodano dnia 15-09-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć),
2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy;
3. Świadczenie usług pielęgniarskich

Oferty należy składać do dnia: 22.09.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ ul. 3 Maja 17 11-600 Węgorzewo Sekretariat

 

dodano dnia 01-07-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 

 1. Świadczenia lekarskie w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
 2. Świadczenie usług psychologicznych,
 3. Świadczenie u sług neurologopedycznych,
 4. Świadczenie usług pielęgniarskich;

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 06.07.2022 r. do godz. 10:00.

dodano dnia 09-03-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na :

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych (RTG) wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 18.03.2022 r. do godz. 10:00.

dodano dnia 10-02-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dniach świątecznych i wolnych od pracy w Izbie Przyjęć/ Dyżur ogólnoszpitalny
 2. Świadczenia lekarski e w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 17.02.2022 r. do godz. 10:00.

dodano dnia 13-01-2022

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1/ Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziale wewnętrznym (łącznie z izbą przyjęć) – Stawka godzinowa
2/ Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: Rehabilitacja neurologiczna oraz Rehabilitacja dzienna – Stawka ryczałtowa
3/ Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu – Stawka godzinowa
4/ Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w szpitalu – Stawka godzinowa

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 20.01.2022 r. do godz. 10.00.

 

 

 

 

Konkursy ofert 2021

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 13-12-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1/ Ratownictwa medycznego w ramach zespołu „P” w składzie 2 i 3 osobowym,

dodano dnia 21.12.2021

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 20.12.2021 r. do godz. 10.00.

dodano dnia 06-12-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1/ diagnostyki laboratoryjnej,
2/ mikrobiologii na rzecz pacjentów szpitala.

dodano dnia 08.12.2021

dodano dnia 14.12.2021

dodano dnia 16.12.2021

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 14.12.2021 r. do godz. 08.00.

dodano dnia 17-06-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w ramach zespołu
„P” w składzie 2 i 3 osobowym

1. Pielęgniarka i Ratownik Medyczny systemu ratownictwa medycznego – kierownik zespołu ratownictwa medycznego
2. Pielęgniarka i Ratownik Medyczny systemu ratownictwa medycznego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115 oraz z 2018 r. poz. 650).
3. Ratownika Medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanymi, tj. spełniających warunki określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021 poz. 720 z póź. zm.).

Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych (pdf)

Regulamin Przeprowadzenia Konkursu Ofert (pdf)

Formularz oferty (doc)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (pdf)

dodano dnia 17-05-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu,
 2. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów w godzinach popołudniowych oraz dni świąteczne i wolne od pracy,
 3. Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w pracowni kardiologicznej,
 4. Świadczenie usług ratownika medycznego w transporcie sanitarnym .

Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (pdf)

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert (pdf)

Formularz oferty (doc)

Formularz oferty_kontrakt (doc)

Formularz oferty_umowa zlecenie (doc)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 24.05.2021 r. do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (pdf)

dodano dnia 05-05-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym (zadanie I)oraz zespołem specjalistycznym (zadanie II)

Szczegółowe warunki konkursu na transport sanitarny (pdf)

załącznik nr 1- formularz oferty (doc)

załącznik nr 2- oświadczenie (doc)

załącznik nr 3- wzór umowy (pdf)

dodano dnia 10-05-2021

poprawiony Szczegółowe warunki konkursu na transport sanitarny (pdf)

poprawiony załącznik nr 3- wzór umowy (pdf)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Udzielającego zamówienia, ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo, w zamkniętej kopercie z napisem: „konkurs ofert na transport sanitarny zadanie…..” z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta, do dnia 12.05.2021 r. do godz. 11:00.

 

dodano dnia 18-05-2021

Rozstrzygnięcie konkursu (pdf)

dodano dnia 11-03-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu

Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (pdf)

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert (pdf)

Formularz oferty (pdf)

Formularz oferty-kontrakt (pdf)

Formularz oferty-umowa zlecenie (pdf)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 19.03.2021 r. do godz. 10.00.

dodano dnia 11-02-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 2. Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w poradni endokrynologicznej
 3. Konsultacje z zakresu psychiatrii
 4. Konsultacje z zakresu neurologii
 5. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu
 6. Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki psychologicznej

Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (pdf)

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert (pdf)

Formularz oferty – kontrakt (pdf)

Formularz oferty – umowa zlecenie (pdf)

Zarządzenie 2021 (pdf)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 18.02.2021 (pdf)

dodano dnia 13-01-2021

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Specjalistycznej opieki lekarskiej na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej
 2. Koordynowanie oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
 4. Świadczenie usług zdrowotnych w ramach pracowni RTG i USG
 5. Świadczenie usług zdrowotnych w poradni endoskopowej
 6. Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w poradni kardiologicznej
 7. Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w poradni endokrynologicznej
 8. Konsultacje z zakresu psychiatrii;
 9. Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w szpitalu,
 10. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu.

Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (pdf)

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert (pdf)

Formularz oferty – kontrakt (pdf)

Formularz oferty – umowa zlecenie (pdf)

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 20.01.2021 (pdf)

 

 

 

Konkursy ofert 2020

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 31-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG ) wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

 

dodano dnia 22-12-2020

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na :

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG ) wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

 

Konkursy ofert 2019

…:::Klauzula dotycząca RODO:::…

dodano dnia 17-04-2019

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego wykonywanego przez Lekarza.
 2. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym: rehabilitacji neurologicznej.
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżuru ogólnoszpitalnego w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy.
 4. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu.

dodano dnia 15-03-2019

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 dodano dnia 28-03-2019

dodano dnia 05-03-2019

 

dodano dnia 22-02-2019

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego wykonywanego przez:

 1. Lekarza
 2. Pielęgniarka i Ratownik Medyczny systemu ratownictwa medycznego.
 3. Ratownika Medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanymi, tj. spełniających warunki określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 poz. 341 z dnia 17 stycznia 2019 r.).

oferta zmodyfikowana w dniu 26-02-2019

dodano dnia 05-03-2019Unieważnienie (pdf)

dodano dnia 11-01-2019

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

I.

 1. Specjalistycznej opieki lekarskiej w oddziałach: wewnętrznym (łącznie z izba przyjęć), rehabilitacji neurologicznej;
 2. Specjalistycznej opieki lekarskiej jako koordynator w oddziałach szpitalnych: wewnętrznym, rehabilitacji neurologicznej;
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżuru ogólno-szpitalnego w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy;
 4. Specjalistycznej opieki lekarskiej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej;
 5. Świadczenie usług pielęgniarskich w szpitalu;

II.              1. Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki psychologicznej.

Konkursy ofert 2018

dodano dnia 14-12-2018

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo
tel. (087) 427 32 52, fax (087) 427 32 52 w. 210

zaprasza do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1/ diagnostyki laboratoryjnej,
2/ mikrobiologii na rzecz pacjentów szpitala.

 wyjaśnienia do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pdf)ogłoszenie o wynikach konkursu na świadczenia zdrowotne (pdf)

Zbycie majątku trwałego – samochód osobowy Skoda Octavia

dodano dnia 20-11-2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodano dnia 22-05-2018

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych (doc)
 3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych (pdf)
 3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

 

Ogłoszenie Ofertowe RODO

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie zaprasza do składania oferty na pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych

 1. ogłoszenie (pdf)
 2. Formularz ofertowy wersja edytowalna (doc)

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodano dnia 22-03-2018

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert (pdf)
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych (doc)
 3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Dodano dnia 11-01-2018

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert_styczeń_2018 (pdf)
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych (doc)
 3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)
Konkursy ofert 2016
Konkursy ofert 2014
Skip to content