Mazurskie
Centrum Zdrowia

Kącik pacjenta

ABC Pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala
Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać :
•    skierowanie do szpitala,
•    wyniki ostatnich badań diagnostycznych, dokumentację medyczną,
•    karty informacyjne poprzednich pobytów w szpitalu,
•    dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia pacjent jest zobowiązany przedłożyć odpowiedni dokument w terminie jednego dnia roboczego.

Wskazane jest posiadanie piżamy, szlafroka, obuwia domowego, ręcznika oraz przyborów toaletowych.

Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy przyjęcia do Szpitala, jeżeli pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenia życia lub zdrowia.

Hospitalizacja

Pobyt
Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem prowadzącym. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez Pielęgniarkę Koordynującą.
ZALECENIA OGÓLNOPORZĄDKOWE:
•    pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i szpitala,
•    w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów pacjent powinien przebywać w sali chorych,
•    należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
•    należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
•    nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu,
•    należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
•    należy szanować własność szpitala oraz innych pacjentów,
•    nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi,
•    nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.
Godziny posiłków
Posiłki wydawane są i spożywane w salach chorych lub pomieszczeniach do tego wyznaczonych.
Godziny posiłków:
       Śniadanie: 7:15
       Obiad: 13:15
       Kolacja: 17:15

Ciężko chorzy karmieni są przez personel, mile widziana pomoc rodziny lub opiekunów.

Godziny odwiedzin:
Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 18:00. W sali chorych jednego pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby. Niewskazane jest przyprowadzanie dzieci do lat dziesięciu, ze względu na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Wypis
Wypis ze szpitala następuje:
•    gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
•    na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Karta Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

BEZPŁATNA INFOLINIA
800 190 590
w godz. 09:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku
(także z telefonów komórkowych)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 186 z późn. zm.)

ustawa(pdf)

Prawa Pacjenta dostępnę są na stronie Ministerstwa Zdrowia pd adres www:
http://www.mz.gov.pl/leczenie/prawa-pacjenta

 

Opieka duszpasterska

POSŁUGA  DUSZPASTERSKA            
W SZPITALU  W  WĘGORZEWIE

KOŚCIÓŁ  RZYMSKO-KATOLICKI

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
•    Msza św. o godz. 1000 ( Kaplica V piętro)
•    wizyta duszpasterska na salach chorych od godz. 830

ŚWIĘTA  NAKAZANE PRZEZ KOŚCIÓŁ PRZYPADAJĄCE W DNI ROBOCZE
•    Msza św. o godz. 1500 ( Kaplica v piętro)
•    wizyta duszpasterska na salach chorych od godz. 1330

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
•    Msza św. o godz. 1500 ( Kaplica v piętro)
•    wizyta duszpasterska na salach chorych od godz. 1330

W KAŻDĄ ŚRODĘ TYGODNIA WIZYTA DUSZPASTERSKA NA SALACH CHORYCH OD GODZ. 1400

DUSZPASTERZ ZGŁASZA SIĘ RÓWNIEŻ NA WEZWANIE PACJENTA LUB JEGO RODZINY.

Opiekę duszpasterską nad Szpitalem w Węgorzewie sprawuje
Ksiądz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej – telefon kontaktowy: 87/ 427 31 00

KOŚCIÓŁ  GREKO – KATOLICKI

Kapłan służy posługą duszpasterską na każde wezwanie pacjenta lub jego rodziny pod nr telefonu:  87 427-29-41  

INNE WYZNANIA

Duszpasterz wzywany jest po podaniu kontaktu przez pacjenta.

Laboratorium

W MCZ Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie znajduje się niezależne laboratorium diagnostyczno – analityczne, z którego usług korzystamy po rozstrzygnięciu przetargu, jak również udziela ono świadczeń klientom indywidualnym.

Punkt pobrań: 7:00 – 12:00

Laboratorium czynne jest całodobowo.
Tel. 87/ 427 32 52

Cyberbezpieczeństwo - aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie cyberbezpieczeństwa.

Kliknij tutaj aby przejść do informacji.

Wsparcie dla szpitala

Numer konta

WSPARCIE DLA SZPITALA

Dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc nasz Szpital finansowo, podajemy poniżej numer konta, na które można przesyłać pieniądze:

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. 3 maja 17

11 – 600 Węgorzewo

PKO BP S.A.: 60 1020 4753 0000 0102 0006 0509

Zapraszamy do tężni jodowej

Sławne drewniane tężnie ciechocińskie już od 170 lat uzdrawiająco służą zarówno ludziom chorym na nieżyt zanikowy górnych dróg oddechowych, nawracające zapalenie oskrzeli, astmę oskrzelową, zawodowe zagrożenia chorobami układu oddechowego. Korzystnie wpływają na choroby tarczycy, stanu ogólnego wyczerpania i nerwicy wegetatywnej, stresu, obniżają objawy nadciśnienia tętnicze jak i profilaktycznie u ludzi zdrowych wzrasta odporność, dając częściowe zabezpieczenie przed zachorowaniem.

E-portal

Zarejestruj się na wizytę do wybranego lekarza lub poradni.

Kadra

Dyrektor
mgr Katarzyna Kopiczko

p.o. z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
lek. Jolanta Ignatowicz

Główny Księgowy
mgr Dorota Nazarowicz

p.o. Przełożona Pielęgniarek
Małgorzata Kwietniewska

Skip to content