Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital opracował, wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001. Wspólne działania pracowników zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o. 2  grudnia 2008 r.  Szpital otrzymał pierwszy raz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez normę ISO 9001 na realizację usług z zakresu lecznictwa zachowawczego, rehabilitacji, detoksykacji oraz diagnostyki obrazowej i promocji zdrowia. W 2018 podczas audytu kontrolnego potwierdzono zgodność z wymaganiami nowej wersji normy ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością, ostatni raz certyfikowany był w listopadzie 2023 r. z zakresu leczenia lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, transportu medycznego, diagnostyki w tym diagnostyki obrazowej i promocji zdrowia.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągłe doskonalenie. Zarządzanie organizacją opiera się na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w Szpitalu. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Skip to content