Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ, ul. 3 Maja 17
Numer ogłoszenia: 94420 – 2016; data zamieszczenia: 16.04.2016r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawy sprzętu med. jedn uż (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- dostawa sprzętu med. jedn. użytku (doc)

Sprzęt j.uż. i inny (xls)

Karty badania i oceny jakości sprzętu med. jedn. uż. – zał. nr 9 (doc)

 

dodano dnia 20-04-2016r.

Pytania i odpowiedzi zamawiającego – dostawa sprzętu med. jedn. uż. (pdf)

 

dodano dnia 21-04-2016r.

Formularz oferty – zał. nr 2 – poprawiony (doc)
Pytania i odpowiedzi – dostawa sprzętu med. jedn. uż. (pdf)
Pytania i odpowiedzi – dostawy sprzętu med. jedn. uż. (pdf)
Pytania i odpowiedzi – sprzęt med. jedn. uż. (pdf)

 

dodano dnia 22-04-2016r.

Zapytania i odpowiedzi – przetarg dostawa sprzętu jedn. uż. (pdf)

 

dodano dnia 25-04-2016r.

Pytania i odpowiedzi – przetarg na dostawy sprzętu med. jedn. uż. (pdf)

 

dodano dnia 20-05-2016r.

Informacja o wyborze ofert na dostawy sprżętu med. jedn. uż. 2016 (pdf)

Skip to content