Dzierżawa 2 ambulansów sanitarnych typu C z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem poniżej 221.000 euro, ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 517229-N-2019 z dnia 22.02.2019 r.na stronie internetowej zamawiającego:
www.mazurskiecentrumzdrowia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
CPV – 34114100-0- pojazdy pogotowia
34114122-0- pojazdy do transportu chorych; 34114121-3 – karetki

 

Dodadno dnia 22-02-2019

Ogłoszenie nr 517229 (pdf)

SIWZ dzierżawa karetki (pdf)

załączniki w formie edytowalnej (doc)

 

Dodadno dnia 01-03-2019

unieważnienie (pdf)

Skip to content