Ogłoszenie nr 591427-N-2017 z dnia 2017-09-21r.
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
sukcesywne dostawy miału węglowego stosownie do potrzeb zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – 
Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Dodano dnia 21-09-2017

Ogłoszenie nr 591427 (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy miału węglowego z załącznikami (pdf)

załączniki do SIWZ wersja edytowalna (doc)

 Dodano dnia 27-09-2017

Informacja dotycząca zmiany załącznika nr 1 do SIWZ ((jpg)

Informacja dotycząca zmiany– aktualizacja (jgp)

Dodano dnia 29-09-2017

informacja z otwarcia- dostawy miału (jgp)

Dodano dnia 06-10-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (jgp)

Skip to content