Ogłoszenie nr 630200-N-2018 z dnia 2018-10-01
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
sukcesywne dostawy miału węglowego stosownie do potrzeb Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

dodano dnia 01-10-2018

  1. Ogłoszenie nr 630200-N-2018 (pdf)
  2. SIWZ na dostawy miału węglowego z załącznikami (pdf)
  3. Oświadczenia w formie edytowalnej (doc)

 

dodano dnia 08-10-2018

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

dodano dnia 16-10-2018

 Informacja o wyborze najkorzystneijszej oferty (pdf)

Skip to content