Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
sukcesywne dostawy miału węglowego stosownie do potrzeb Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Dodano dnia 21-09-2018

  1. Ogłoszenie nr 619816 (pdf)
  2. SIWZ na dostawy miału węglowego z załącznikami (pdf)
  3. Oświadczenia w formie edytowalnej (doc)

Dodano dnia 25-09-2018

pytania i odpowiedzi do przetargu (pdf)

Dodano dnia 28-09-2018

informacja z otwarcia ofert (pdf)

Dodano dnia 01-10-2018

zawiadomienie o unieważnieniu (pdf)

Skip to content