Dnia 17 grudnia 2017 roku tradycyjnie już odbyło się spotkanie opłatkowe pacjentów Szpitala.

Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia umilił nam występ
węgorzewskiego chóru Ojczyzna pod dyrekcją Ryszarda Zabłotnego.
Pięknie zaśpiewane kolędy wywołały uśmiech na twarzach Naszych pacjentów za co bardzo dziękujemy!!!

Następnie nadszedł moment dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Skip to content