Ogłoszenie nr 526854-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Poniżej lista plików do wglądu i pobrania w celu uzupełnienia treści:

dodano dnia 07-06-2017

Ogłoszenie (pdf)

SIWZ (pdf)

Formularz oferty- Załącznik Nr 1 do SIWZ (doc)

formularz cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ (xls)

Oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 4 do SIWZ (doc)

Istotne postanowienia umowne- Załącznik Nr 5 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 6 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 7 do SIWZ (doc)

 

dodano dnia 19-06-2017

Informacja z otwarcia ofert- przetarg nieograniczony na dostawy leków (pdf)

dodano dnia 23-06-2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 (jpeg)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 (jpeg)

Skip to content