Ogłoszenie nr 500376-N-2017 z dnia 2017-05-05 r.
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem

 

Poniżej lista plików do wglądu i pobrania w celu uzupełnienia treści:

dodano dnia 05-05-2017

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

SIWZ (pdf)

Formularz oferty- Załącznik Nr 1 do SIWZ (doc)

Formularz cenowy- Załącznik Nr 2 do SIWZ (xls)

Oświadczenie- Załącznik Nr 3 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 4 do SIWZ (doc)

Istotne postanowienia umowne- Załącznik Nr 5 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 6 do SIWZ (doc)

Oświadczenie- Załącznik Nr 7 do SIWZ (doc)

 

dodano dnia 09-05-2017

Pytania i odpowiedzi 1- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

 

dodano dnia 11-05-2017

Pytania i odpowiedzi 2- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

Pytania i odpowiedzi 3- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

Pytania i odpowiedzi 4- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

Pytania i odpowiedzi 5- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

Pytania i odpowiedzi 6- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

 

dodano dnia 12-05-2017

Pytania i odpowiedzi 7- przetarg nieograniczony na dostawy leków (doc)

 

dodano dnia 16-05-2017

 Informacja z otwarcia ofert (doc)

 

dodano dnia 24-05-2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 001 (jpg)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 002 (jpg)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 003 (jpg)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 004 (jpg)

Zadanie I- leki główne punktacja (pdf)

Zadanie II- antybiotyki punktacja (pdf)

Zadanie IV-płyny infuzyjne grupa I punktacja (pdf)

Zadanie V-płyny infuzyjne grupa II punktacja (pdf)

Zadanie VI-heparyny punktacja (pdf)

Skip to content