Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wprowadził innowacyjne rozwiązania w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych. Dzięki niemal milionowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia zakupiono sześć robotów rehabilitacyjnych. Specjalistyczne urządzenia usprawniają pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  i Rehabilitacji Neurologicznej.

Sprzęt medyczny został zakupiony dzięki 100% dofinansowaniu ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego. Było to możliwe dzięki przystąpieniu do konkursu Ministerstwa Zdrowia na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

W ramach dotacji celowej pozyskano 978 000,00 zł, z których zakupiono:

  •  2 roboty rehabilitacyjne do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wyposażeniem,

  •  2 roboty rehabilitacyjne do terapii kończyny górnej,

  •  2  mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych

 

Pierwsze z urządzeń tj. robot rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych Luna – EMG jest robotem pomagającym osobom cierpiącym na schorzenia nerwowo-mięśniowe. Luna EMG daje możliwość pracy czynnej z pacjentami z siłą mięśniową „1” w skali Lovett’a dzięki asyście robota wyzwalanej elektromiografią. Robot umożliwia prowadzenie wspomaganego ruchu kończyn górnych i dolnych wyzwalany przez elektromiografię, ćwiczeń z oporem stałym i zmiennym (izokinetyczne, izometryczne, izotoniczne), ćwiczeń z wykorzystaniem gier rehabilitacyjnych,oceny pacjenta pod kątem: siły mięśniowej, zakresów ruchu, aktywności i unerwienia mięśniowego, propriocepcji i oporów tkankowych, treningu z użyciem biofeedbacku elektromiograficznego, ćwiczeń kolana, stopy, barku, łokcia, nadgarstka i tułowia, zrobotyzowanych ćwiczeń biernych. Rehabilitacja z wykorzystaniem robota Luna EMG może umożliwić osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych w porównaniu do terapii manualnej u pacjentów po udarze, poprzez m.in.: zwiększenie objętości mięśniowej, znaczne zmniejszenie spastyczności.

 

 

Meissa OT to robot rehabilitacyjny umożliwiający trening funkcjonalny kończyny górnej z wykorzystaniem elektromiografii i elektrostymulacji. Meissa OT to 6 funkcjonalności w 1 urządzeniu: pomiary siły ścisku, chwytu i ruchu, wspomagany ruch kończyny górnej wyzwalany przez elektromiografię, 5 wymiennych końcówek do terapii zajęciowej (kula, klucz, śrubokręt, pokrętło, klamka) z możliwością rozszerzenia, zmienna, konfigurowalna płaszczyzna ruchu, 4 kanałowa elektrostymulacja zsynchronizowana z fazami ruchu, 4 kanałowa elektromiografia i biofeedback elektromiograficzny. Meissa OT umożliwia rehabilitację poprzez: trening różnych rodzajów chwytów: cylindrycznego, szczypcowego, hakowego, ćwiczenia funkcjonalne, życia codziennego ze zmienną siłą dłoniowego, pęsetowego, sferycznego i lateralnego, ćwiczenia czynne – wspomagane – ruch kończyny górnej wyzwalany elektromiografią, ćwiczenia zgięcia / wyprostu i odwodzenia / przywodzenia nadgarstka oraz pronacji / supinacji przedramienia, każdy z ruchów umożliwia zsynchronizowane wyzwalanie elektrostymulacji, wspomagające skurcz mięśniowy w fazach ruchu.

Dwa ostatnie zakupione urządzenia to robot rehabilitacyjny Sidra LEG. Robot jest 2-napędową szyną rehabilitacyjną z synchronizowaną elektrostymulacją i ruchem wyzwalanym elektromiografią. Sidra LEG to 5 funkcjonalności w 1 urządzeniu: 4 kanałowa elektrostymulacja zsynchronizowana z fazami ruchu, wspomagany ruch kończyny dolnej wyzwalany przez elektromiografię, dwu napędowy ruch: trój zgięcia i stawu skokowego, synchronizowany i oddzielny, 4 kanałowa elektromiografia i biofeedback elektromiograficzny,ćwiczenia oporowe i obiektywne pomiary siły. Sidra LEG umożliwia rehabilitację poprzez: ćwiczenia: czynne-oporowe, czynne-wspomagane, wspomagane-elektromiogaficznie, oraz bierne,każdy z ruchów umożliwia zsynchronizowane wyzwalanie elektrostymulacji, wspomagające skurcz mięśniowy w fazach ruchu, czynną pracę z pacjentami zarówno z niedowładem jak i spastycznością, pracę zarówno na sali rehabilitacyjnej czy w łóżku pacjenta.

Aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem robotyki stanowi duży krok w rozwoju Szpitala Powiatowego w Węgorzewie. Potęguje skuteczność prowadzonej terapii, podnosi jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i przyczynia się do zwiększenia komfortu i efektywności leczenia. Prace urządzeń dostosowuje się zarówno do możliwości pacjenta, jak i etapu procesu jego usprawniania. Wykorzystanie robotów umożliwia zwiększenie liczby powtórzeń ruchów oraz intensywności rehabilitacji. Zastosowanie robotów przynosi pożytek nie tylko dla pacjentów, ale także personelu medycznego. Roboty wspomagając fizjoterapeutów w pracy, są w stanie wykonywać ją bardziej efektywnie.

Skip to content