Polska-Węgorzewo: Ogłoszenie nr 555613-N-2020 z dnia 29.06.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, grupy:
Grupa I- Igły i strzykawki jednorazowego użytku LUER – (poz.1-17)
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia „typu…” lub wskazano nazwę własną produktu, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – o tych samych lub lepszych parametrach od wymaganych przez zamawiającego. Parametry zamawianych produktów określono w formularzach cenowych – zał. Nr 1 do SIWZ. Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu.
Szczegółowy opis sprzętu medycznego poszczególnych grup podany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

 

dodano dnia: 29-06-2020

 

  1. Ogłoszenie nr 555613 (pdf)
  2. SIWZ 2020 wraz z oświadczeniami (pdf)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ (xls)
  4. załączniki w formie edytowalnej (doc)

dodano dnia: 02-07-2020

Pytania i odpowiedzi 1 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 2 (pdf)

dodano dnia: 07-07-2020

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

dodano dnia: 15-07-2020

zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)

Skip to content