Postępowanie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

modernizację oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej w budynku szpitala Powiatowego w Węgorzewie o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 582301-n-2018 z dnia 26.07.2018 r.

na stronie internetowej zamawiającego: www.mazurskiecentrumzdrowia.pl,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Wspólny słownik CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45232460-4 Roboty sanitarne

 

 

 1. Ogłoszenie nr 582301 (pdf)
 2. SIWZ na modernizację oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej z oświadczeniami (pdf)
 3. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- ogólnobudowlanych i sanitarnych (pdf)
 4. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-instalacje elektryczne (pdf)
 5. projekt instalacji sanitarnej (pdf)
 6. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (pdf)
 7. projekt techniczny (pdf)
 8. projekt wykonawczy elektryka (pdf)
 9. rzut poziomy II piętro (pdf)
 10. Szpital W_wo Plan instalacji elektrycznych (pdf)
 11. Szpital W_wo Schemat instalacji przyzywowej (pdf)
 12. Szpital W_wo Schemat instalacji teletechnicznych i RTV (pdf)
 13. Szpital W_wo Schemat zasilania (pdf)
 14. Załącznik nr 1A- kosztory ślepy ogólnobudowlany i sanitarny (pdf)
 15. Załącznik nr 1B -Kosztorys ślepy instalacje elektryczne (pdf)
 16. oświadczenia – forma edytowalna (doc)

 dodano dnia 06-08-2018

informacja o unieważnieniu (pdf)

Skip to content